Địa chỉ : Số 95 Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
   Điện thoại : 0650-824-348